· 

Vastuullinen rakentaminen Lohjalla

Kun rakennetaan Lohjalaisten yhteisillä rahoilla – tulee silloin rakentaa myöskin vastuullisesti! 

 

Olen sitoutunut Rakennusliiton Vastuullista rakentamista -kampanjaan, siis siihen, että kuntien rakennushankkeisiin tulee työllistää hankkeen koon mukaisesti suhteutettu määrä vaikeasti työllistyviä paikallisia rakentajia, esimerkiksi vastavalmistuneita nuoria tai varttuneita työttömiä alan ammattilaisia. 

 

Mielestäni Lohjalaisia rakennusalan opiskelijoita tulisi tukea kaupungin rakennushankkeissa siten, että urakka sopimuksiin kirjattaisiin urakoitsijoille vaade tarjota työharjoittelupaikkoja Lohjan nuorille, tuleville rakennusalan ammattilaisille. Mahdollistamalla oppimisen nuorelle, saatamme mahdollistaa nuoren tulevaisuuden sekä työn, tätä kautta estämme myös nuorten syrjäytymistä.

 

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista luoda työpaikkoja työttömille Lohjalaisille. Kuntapäättäjät pystyvät luomaan sellaiset kilpailutussäännöt, joiden avulla työttömämme pääsevät helpommin töihin. Pystymme päätöksillämme tukemaan paikallisia rakentajia. 

 

Kunnan rahoittamissa rakennushankinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuuteen. On tärkeää huolehtia, että palkat, verot ja muut lakisääteiset maksut tulee hoidettua oikein. 

 

 

Valtuustolla on merkittävä rooli kunnan hankintaorganisaatioiden ohjaamisessa. Urakkasopimuksiin voidaan asettaa ehtoja esimerkiksi ketjuttamisen ehkäisemiseksi. On järkevää valita urakoitsijat, jotka maksavat lailliset velvoitteensa oikein. Kuntatalous hyötyy, kun mm. veroeurot jäävät hyödyttämään kunnan taloutta.  

 

 

Tällä hetkellä yksi suurista yhteiskunnallisista ongelmista liittyy osatyökykyisiin ja heidän olemattomiin mahdollisuuksiinsa saada työtä. Työntekijällä voi olla terveydellisiä rajoituksia, jotka liittyvät vaikka raajojen nivelrikkoon, selkäsairauksiin tai muihin kulumien aiheuttamiin esteisiin.  

 

 

Tämä kysymys tulee tippumaan myös uusien kunnanvaltuutettujen syliin tulevalla valtuustokaudella. Millä keinoin kunta voi tukea omia kuntalaisiaan ja auttaa työllistymisessä? Palkkatuki on yksi mahdollisuus. Osatyökykyisten palkkatuki antaa hyvän keinon yrityksille palkata osa-aikaisia työntekijöitä, vaikkapa juuri nuorten ohjaamiseen. Oman kunnan työvoimapolitiikka on merkittävä tekijä myös syrjäytymisen ehkäisyssä. 

 

 

Huolehditaan yhdessä, että meidän Lohjamme on paras paikka asua, elää, yrittää ja oppia.

 

Reilumman Lohjan rakentaja

 

Janne Gren, pääluottamusmies & rakennusmies 

Sinun ehdokkaasi numerolla 265

 

 

 

Lisätietoja:  https://www.vastuullistarakentamista.fi